Војвода Мишић

Колонија Војвода Мишић настала је на велепоседу грофа Котека у општини Стари Футог у периоду 1923- 1925. године. Формирана је на месту званом „Пасуљиште“ поред друма Нови Сад- Сомбор  где су надељени баштама радници властелинства Котек и где је посебно добро рађао пасуљ.

Колонисти су били српски ратни добровољци из Старог Футога, месни аграрни интресенти  из Старог Футога и Срема, као и мањи број добровољаца колониста.

У колонији Војвода Мишић насељено је око 50 породица из Старог Футога.

Прве куће у новом насељу направили су колонисти из Старог Футога Мика Токин, Стева Бојанић и Младен Илић. Младен Илић био је српски добровољац из Старог Футога, путник по Северној и Јужној Америци и Јужној Африци, човек који је прешао Албанију у Великом рату, имао неколико одликовања за храброст и говорио енглески, немачки, мађарски и италијански језик.

Колонисти су основали аграрну заједницу у новом насељу  16. априла 1928. године. Према извештају ревизора Савеза аграрних заједница за Банат, Бачку и Срем Филипа Пејовића од 26. јуна 1934. године у колонији је било саграђено 69 кућа, артески бунар у то време бушио се у новом насељу, а школска деца похађала су школу у Ветернику или Старом Футогу.

Породице у колонији Војвода Мишић бавили су се ратарством, сточарством а део породица и баштованством.