Ветерник

Previjalište srpske vojske na Gruništu

У тешким борбама приликом пробоја Солунског фронта 15. септембра 1918. године од 5.30 до  15.30 на масиву Ветерник као последица рањавања изгубило је вид 11 војника српске војске међу којима су и неки који су 7. км. западно  од Новог Сада на велепоседу Котека пустари Нови мајур у трећој деценији 20. века формирали насеље слепих ратних инвалида Ветерник.

У насељу се нашло 34 слепа војна инвалида и 12 добровољаца и колониста тако да је ово село, специфично по насељеничкој структури, пред Други светски рат имало 46 кућа.

Према статистичким подацима из 1939. године колонија је имала 250 становника, имала је школу са 60 школске деце , једним одељењем и једним учитељем, али је један део деце због малог простора похађао школу у Старом Футогу.( 4 км.).

Лекар је од колоније био удаљен 4 км. а болница 7 км.; у колонији су била избушена два артеска бунара а колонисти су копали бунаре у својим домовима. Од 46 носилаца колонизације у Ветернику   надељено је кућама и земљом пет носилаца Карађорђеве звезде што је највећи број највише одликованих српских ратника у односу на број становника у свим  колонијама.

Нови мајур био је део великог имања грофа Рудолфа Котека који је износио око 20.000 к. ј. земљишта. На Новом мајуру налазило се дванаест великих зграда и два огромна чардака за кукуруз. Слепи ратни инвалиди по завршетку рата , 1920. године, нашли су се у Дому и Заводу за слепе ратне инвалиде у Земуну. У периоду 1923- 1925 године 37 слепих инвалида  из Дома и Завода за слепе инвалиде у Земуну  пресељено је у привремени смештај у зграде на Новом мајуру Котековог велепоседа. Пет година , 1923- 1928, насељеници су провели у привременом смештају у мајурским зградама „

Године  1928. године држава је предузела кораке да слепи инвалиди који су на Новом мајуру Котековог велепоседа живели привремено у мајурским зградама добију своје куће. Архитекта Анђелко Павловић 23. јуна 1928. године урадио је план за изградњу 36 кућа а слепи инвалиди добили су кредит од 900.000, оо динара ( 25. 850, оо динара по кући) са роком отпате на двадесет полугодишњих рата бескаматно. Близина Новог Сада одредила је и начин живота становника колоније и развитак  колоније слепих инвалида Ветерник